[DL: 08.09.14 20:00] Himmelskompass (Flüche/Seelensammlung)